Jäseneksi

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään yksilöllisellä varhaiseläkkeellä

tai muulla eläkkeellä oleva henkilö.

Kannatusjäsenyyteen ei ole rajoituksia.

Jäsenmaksu on 25 €/2018